• ikon
  Søren Hillers den 05-01-2018

  Brobyskolerne tjekkes for radon

   

  Først på året 2018 vil Faaborg-Midtfyn Kommune tjekke indholdet af radon i samtlige skoler og daginstitutioner, herunder Brobyskolerne. Undersøgelsen sker for at sikre et godt og sundt indeklima.

   

  Radon er en naturligt forekommende luftart, som siver ind i boliger fra undergrunden, typisk via revner og sprækker i fundamentet. Radon udgør ikke nogen akut sundhedsfare, men hvis man udsættes for høje koncentrationer over en længere årrække, øges risikoen for lungekræft senere i livet, specielt for rygere.

   

  Undersøgelsen foregår ved, at vi får en række små målere, som skal placeres forskellige steder på skolen/daginstitutionen. I en periode på 8-9 uger vil målerne registrere koncentrationen af radon. Herefter pilles de ned og sendes til analyse.

   

  Resultaterne af undersøgelsen får vi i andet kvartal af 2018. Hvis der konstateres for høje værdier af radon, bliver ejendommen grundigt undersøgt, bl.a. for at se, om der er små revner og sprækker i fundamentet, som luftarten kan trække op gennem. I de fleste tilfælde kan tætning af revner og sprækker mindske indsivningen. Justering af ventilationen og øget udluftning har også en god effekt.

   

  Om radon

  Radon optages gennem indånding. Man kan hverken føle, lugte, smage, høre eller se radon, og gassen fremkalder ikke bivirkninger som f.eks. hovedpine eller ondt i maven, som man føle med det samme.

   

  Landsdækkende undersøgelser tyder på, at 350.000 huse i Danmark har et for højt radonniveau i indeklimaet. Langt størstedelen af de udsatte huse er enfamiliehuse, rækkehuse eller kædehuse.

   

  Geografien har betydning for, hvor meget radon der siver op fra undergrunden. Faaborg-Midtfyn Kommune ligger i den næsthøjeste og højeste risikoklasse.

   

  Hvis du ønsker at få tjekket dit hjem for radon henvises til www.radionguiden.dk

  Yderligere information om radon findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sundhedsstyrelsen.dk

   

  Med venlig hilsen

  Søren Hillers

  Skoleleder