• ikon
  Brian Møller Bisgaard den 30-08-2018
  Radonscreeninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

  I de første tre måneder af 2018 har Faaborg-Midtfyn Kommune gennemført radonmålinger på alle kommunens 44 skoler, daginstitutioner og børnehuse. Målingerne er første skridt mod at sikre, at der ikke er et for højt niveau af radon i kommunens bygninger.

  Radon er en naturligt forekommende luftart, der siver op fra undergrunden, og der findes radon i alle bygninger. Faaborg-Midtfyn Kommune ligger i et område af Danmark, hvor der generelt er et højt niveau af radon.

  Målingerne er foretaget over en række uger, hvor radonniveauet er blevet målt kontinuerligt døgnet rundt. På 36 ud af de 44 lokationer er der i ét eller flere lokaler målt radonværdier på det niveau, hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler lette forbedringer af bygningen - for eksempel i form af forbedret ventilation eller tætning af revner.

  Lokationer, hvor der er målt radon på et niveau, der kræver kontrolmålinger:

  Brobyskolerne - Afd. Allested-Vejle
  Brobyskolerne afd. Pontoppidan, Broby

  Broholm Børnehave, Broby  Der er vigtigt at slå fast to ting fast:

   
  1. Der er ingen akut sundhedsfare ved at opholde sig på de 36 lokationer. Radon udgør kun en risiko, hvis man udsættes for høje koncentrationer over en lang årrække.
    
  2. Screeningen bygger på målinger fra hele døgnet, men der kan være store forskelle på radonniveauet om natten og i dagtimerne.

   Derfor kan den reelle radoneksponering på mange lokationer vise sig at være lavere, end radonscreeningen indikerer. Blandt andet fordi der de fleste steder luftes ud i dagtimerne.

   Målingsresultaterne fra screeningen afspejler altså ikke nødvendigvis det reelle niveau.
   Hvad sker der nu?
   Radonscreeningerne er første skridt i at kortlægge radonniveauet i de kommunale bygninger. Næste skridt er kontrolmålinger, som kan give mere præcise resultater og vise, om der skal sættes ind med bygningsforbedringer.

   Kontrolmålingerne starter 1. oktober 2018 og er færdige til april 2019. Radonmålinger skal foretages i vinterhalvåret, da der her er den største indendørs koncentration af radon. Radonmålerne skal hænge to måneder på hver lokation.


   De steder, hvor der i screeningen er målt de højeste radonniveauer, vil blive undersøgt først.
    
   Hvis der efter kontrolmålingerne viser sig at være lokaler, hvor radonniveauet er for højt, vil Faaborg-Midtfyn Kommune lave de nødvendige bygningsforbedringer. Det kan for eksempel ske ved at forbedre ventilationen og tætne revner.


   Gode råd til at sænke radonniveauet
   Ledelsen og medarbejderne på jeres institution sørger allerede for at sikre en så god udluftning som muligt, så radonniveauet holdes nede. God udluftning og ventilation, der hurtigt fortynder og fjerner radonholdig luft, er nemlig en af de vigtigste metoder til at nedbringe niveauet af radon i en bygning.

   Om radon
   Gasarten radon er en naturligt forekommende luftart, der siver ind i bygninger fra undergrunden – typisk gennem revner og sprækker i fundamentet. Der findes radon i alle bygninger.
    
   Radon optages gennem indånding. Man kan hverken føle, lugte, smage, høre eller se radon, og gassen fremkalder ikke bivirkninger som for eksempel hovedpine eller ondt i maven, som man kan føle med det samme.
    
   Radon udgør ikke en akut sundhedsfare. Udsættes man for høje koncentrationer af radon over en lang årrække, øges risikoen for at man senere i livet kan få lungekræft. Sundhedsstyrelsens tema om radon giver god besked om sundhedsrisici.
   https://www.sst.dk/da/straalebeskyttelse/radioaktivitet/radon
    
   Landsdækkende undersøgelser tyder på, at 350.000 huse i Danmark har et for højt radonniveau i indeklimaet. Langt størstedelen af de udsatte huse er enfamiliehuse, rækkehuse eller kædehuse.
    
   Geografien har betydning for, hvor meget radon der siver op fra undergrunden. Faaborg-Midtfyn Kommune ligger i den næsthøjeste og højeste risikoklasse.
    
   Har I spørgsmål til dette, bedes I kontakte institutionens/skolens leder.
    
    
   Venlige hilsner
    
   Thora Bojsen-Møller
   Konsulent
    
    

    
   Opvækst og Læring
   Østerågade 40
   5672 Broby